Millised on ravijärjekorra pidamise reeglid?

 

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr.46 (21.08.2008) „Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ ja Eesti Tervisekassaga sõlmitud alla 19-aastaste kindlustatud isikute ravi rahastamise lepingule on Kadri Hambaravi OÜ kehtestanud ravijärjekorra pidamise eeskirjad:

 1. Kadri Hambaravi OÜ kliinikus peetakse ravijärjekorda spetsiaalselt hambaravikliinikutele mõeldud ravihaldustarkvara programmis Hammas.
 2. Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud kliinikus kohapeal, telefoni, e-kirja või kliiniku kodulehe broneerimisvormi teel.
  E-kirja või kliiniku kodulehe broneerimisvormi teel edastatud registreerimistaotlusele või infopäringule vastatakse hiljemalt kahe järgneva tööpäeva jooksul e-kirjaga või telefoni teel. Kliiniku kontaktandmed ja lahtiolekuajad:
Kadri hambaravi

Päikese/1, Kõpu küla, Hiiumaa

tel: +372 53532882

e-post: indo@kadrihambaravi.ee

koduleht: www.kadrihambaravi.ee

info ja registreerimine: E-N 9:00-16:00

kliinik avatud: E-N 9:00-16:00 vastavalt eelregistreeritud aegadele

Kreutzwaldi Hambakliinik

Fr. R. Kreutzwaldi 3 10120 Tallinn

tel: 640 5501

e-post: info@kwhk.ee

koduleht: www.kwhk.ee

info ja registreerimine E-R 9.00-17.00

kliinik avatud: 9.00-17.00 E-R vastavalt eelregistreeritud aegadele

 1. Patsiendi registreerib ravijärjekorda kliiniku assistent või raviarst.
 2. Registreerimisel arvestatakse eelnevalt koostatud ja kinnitatud arstide töögraafikut.
 3. Patsiendi registreerimisel salvestatakse Hammas programmi järgmised andmed:
 • ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • kontaktandmed
 • planeeritav vastuvõtu aeg
 • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus
 • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
 • ravijärjekorras muudatuste tegemise aeg ja põhjus
 • ravijärjekorda registreerimise põhjus, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkuse
 • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuse tegemisest
 1. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda kliinikus kohapeal antakse patsiendile kirjalik teatis, mis sisaldab vastuvõtuaega, vastuvõtva arsti nime ja kliiniku telefoni numbrit.
 2. Üks tööpäev enne registreeritud vastuvõtuaega saadab kliinik meeldetuletussõnumi patsiendi telefonile.
 3. Kliiniku poolt muudatuste tegemisest ravijärjekorras informeeritakse patsienti esimesel võimalusel ning säilitatakse varasem teave koos märkega, et patsienti on teavitatud
 4. Juhul, kui patsienti ei ole võimalik teenindada registreeritud ajal, teavitatakse teda ja pakutakse uus vastuvõtu aeg.
 5. Väljaspool ravijärjekorda osutatakse vältimatut abi võimaluse korral. Võimaluse puudumisel antakse abivajajale vajalikud suunised, kuhu pöörduda esmaabi saamiseks.
 6. Kui patsiendile visiidi aeg ei sobi, tuleb sellest kliinikut teavitada vähemalt 24 tundi enne visiiti. tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.
 7. Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenuse osutamiseks toimub registreerimine sarnaselt eelpool kirjeldatule.